Tag: türkiye

YouTube solution / YouTube çözümü

My dear fellas, this is the only thing you need to explore YouTube… Don’t stop, click it.

UPDATE: Yeah, there is a problem about viewing videos. All videos hosted at YouTube is forwarded to the domain (not ip ) so we have to forward youtube.com to our new ip address via windows’ hyper-sonic hosts file.

here is the solution for windows users: (mac os x solution is given below by mr. Can Duruk)

Download this file, extract it, and copy the “hosts” file to “C:WindowsSystem32driversetc” (you’ll need to overwrite the old “hosts” file.) then you’re done.

Bu dosyayı bilgisayarınıza çekin, dosyayı ayıklayıp içindeki “hosts” dosyasını “C:WindowsSystem32driversetc” klasöründeki hosts dosyası ile değiştirin. Herhangi bir problem yaşamayacağınıza garanti veririm. zaten dosyaları karşılaştırırsanız sadece iki satır eklenmiş olduğunu görürsünüz. Bu iki satır youtube.com adresinin ip’sini belirtiyor zaten.